Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2022, nummer 2

Redactioneel                                                                                          
Salvatore Vitale

Van de voorzitter                                                                                   
Marc Daemen

CONGRES
Terug naar de basis                                                                           
Een verslag vanuit twee perspectieven
Frits van Hest en Arnout ter Haar

De groep: het onbewuste live on stage                                                   
Mark Kinet

Psychotherapie en religie, spiritualiteit en zingeving                                
Piet Verhagen

Siden bij grensoverschrijdend gedrag in de groep                                  
Een verslag van de workshop van Ingrid Krijnen en Niels Tinga
Silvia Pol en Derk-Jan Drost

COLUMN
Psychopathie en narcisme: over individuen en groepsdynamieken 
Sandra Schruijer

Het drama van kritiek
Een onderzoek naar het ervaren effect van een psychodrama-module op de ondermijnende interne zelfkritiek bij mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek
Christina Millet

Workshop Therapeutic Spiral Model
Een verslag van de studiedag van de sector Psychodrama van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Michiel de Haan en Christina Millet

Terug naar het overzicht