Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2020, nummer 2

Inhoudsopgave

Redactioneel
Arnout ter Haar

Met de praktijkrichtlijnen in de hand
Door de praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling
van de NVGP aan de hand van een fictieve casus
Piet Verhagen

De weg naar (zelf)compassie in psychodrama:
voorbij zelfkritiek en schaamte
Léonie Bus

ESSAY
Inburgeren in eigen land
Frits van Hest

BEELDENDE KUNST
Onbedoelde groepen
Judith Glimmerveen

Groepsdynamica per mail
Rob Koks

Groepsliefde in tijden van corona
Sandra Schruijer

Hamsteren!
Arnout ter Haar

Blind vertrouwen
Verbinding en groepsgedrag in De stad der blinden en Bird Box
Derk Jan Drost en Arnout ter Haar

Terug naar het overzicht