Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2019, nummer 4

Inhoudsopgave

Redactioneel
Arnout ter Haar

Confronting aggressive scapegoating in group therapy and society
Bill Roller

Molyn Leszcz op het NVGP-congres
Verslag van de lezing: wat maakt groepstherapie succesvol?
Salvatore Vitale

DE MASTERCLASS

Notities uit de buitengroep
Arnout ter Haar en Frits van Hest

Reflectie van 'de bestaande groep'
Inez Schelfhout

A facilitator's reflections
Molyn Leszcz

Column
Als een groep uit meerdere organisaties bestaat
Sandra Schruijer

Psychodrama voor kinderen
Maartje van den Berg

Het belang van groepen en sociale verbondenheid: RO DBT
Roelie Hempel en Salvatore Vitale

Voor u gelezen
The unconscious in social and political life
Monique Leferink op Reinink

Voor u gelezen
Diversiteitcompetentities
Ton Haans

Terug naar het overzicht