Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2019, nummer 3

Redactioneel
Arnout ter Haar

Column: Pussyfooten
Sandra Schruijer

Interview
Molyn Leszcz: ‘Het beste werk wordt verzet door gezonde hulpverleners in gezonde organisaties’
Silvia Pol en Salvatore Vitale

Het Emodi-experiment
Heleen Grandia

Het Intern Rollenspel in groeps(schema)therapie
Ton van Heugten en Gerben Beldman

Voorbij het heetst van de strijd; groepsdynamica of individuele kenmerken bij groepsgeweld
Tom van Ham

Psychodrama en groepsdynamiek
Een verslag van de studiedag van de Sector Psychodrama van de NVGP
Frits van Hest

Feedback in groepspsychotherapie
Marjolein Koementas-de Vos

Dit is mijn groep
De Herstelgroep
Marnix Alblas

Pesso-psychotherapie weekendgroep
Mayke de Klerk

Terug naar het overzicht