Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2018, nummer 3

Redactioneel
Arnout ter Haar

Interview
John Schlapobersky, een milde man met een bewogen geschiedenis 
Piet Verhagen

Die gesellige groep
A study of longing and belonging in groups and cultural life.
John Schlapobersky

Psychotherapy: stronger through diversity
Een persoonlijk getint verslag van het World Congress of Psychotherapy.
Frits van Hest

‘De mens is een bundel verzwegen verhalen’ 
Een verslag van de huiskamersessie met John Schlapobersky. 
Hermieke Kuiper

Voor u gelezen
Schlapobersky: From the couch to the circle. Group-analytic psychotherapy in practice
Piet Verhagen & Arnout ter Haar

Groepspsychotherapie anno 2018. Nieuwe handvatten voor de ggz-praktijkGroepspsychotherapie anno 2018. Nieuwe handvatten voor de ggz-praktijk
Een verslag van het Lemion-symposium.
Arnout ter Haar

Terug naar het overzicht