Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2018, nummer 2

Over vijf jaar
Van de voorzitter
José van Reijen

3B's: Binden, Beïnvloeden en bieden
Jan Wesselink

Herstelcirkels
Een methode om met conflicten om te gaan
Charlotte Keijzer, Carla Houben en Jannie Kieft

Redactioneel
Salvtore Vitale

Dit is mijn groep
Omgaan met spanningen (forensische kliniek)
Tonko Hoffman

De autonomiegroep
Bea Pisters

NVGP-congres
Verslag van de workshop over social dreaming
Monique Leferinl op Reinink

Verslag van de workshop over zelfsturende teams in de ggz
Salvatore Vitale

Zes vragen aan collega's
Bas Frelier

Oerkracht - adem en koudetrainig
Arnout ter Haar

Terug naar het overzicht