Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2016, nummer 4

Redactioneel
Piet Verhagen

Van de voorzitter
Ingrid Krijnen

Hoe het de (groeps)psychotherapeut verging sinds hij de vreemedling ontmoette in zijn behandelkamer, deel I
Frits van Hest

Groepstherapie met getraumatiseerde vluchtelingen
Hans Rohlof

Vluchtelingen: rouw om verlies van dierbaren in de transitie van verdrijving
Geert Smid en Arnout ter Haar

Interview
'Ik ben niet zo'n afwachtende therapeut'
Marijke Arendsen Hein over haar werk en de vormende ervaringen in haar leven.
Silvia Pol

De roep om wraak
Piet Verhagen

Column
Groepen draaien versus groepsdynamisch werken
Katelijne Robbertz

Verker kijken in teams
Een verslag van het congres van de NVGP op 23 september in Amersfoort.

Van bonding naar verbinding
Een verslag van het symposium van de Vereniging voor Bondingspsychotherapie op 12 mei 2016.
Hans van Wechem en Tanja Caradonna

Terug naar het overzicht