Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2016, nummer 2

Interview Hanni Biran
Monique Leferink op Reinink

Aan tafel met de federatie P3NL
José van Reijnen

Beroepsorganisaties: van versplintering terug naar samenwerking
Anja Bitter en Robin Bremekamp

Research Groepstherapie
Willem de Haas

Een competentieprofiel voor opleiders?
Verslag van en reflectie op de lezing van Tonnie Prinsen op de opleidersmiddag.
José van Reijen

Competenties: een kwestie van wijs oordelen
Verslag van een reflectie op de lezing van Leo van Lierop op de opleidersmiddag.
Monique Leferink op Reinink

Veerkracht
Een verslag van het derde landelijke congres over positieve psychologie.
Anne-Marie Claassen

Dit is mijn groep: Therapie voor Twee
Marjolein de Jong

Mentaliseren en schematherapie in een groep
Een vergelijkende beschrijving van twee handboeken voor
evidence-based behandelingsmethodes van borderline persoonlijkheidsstoornins.
Anne-Marie Claassen

Voor u bekeken: Yalom's Cure
Silvia Pol

Voor u gelezen: De ziel van het vak
Arnout ter Haar

Terug naar het overzicht