Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2015, nummer 1

Redactioneel
Arnout ter Haar

De groep als katalysator
Van de voorzitter, Ingrid Krijnen

Opnieuw aan het denken gezet
Verslag van de NVGP-lezing en masterclass van Morris Nitsun

Het vuur gaande houden
Verslag van de workshop van Morris Nitsun te Utrecht
Hermieke Kuiper

Hoezo nog?!
Marja van Aken

Zijn we op de verkeerde weg?
Verslag van de studiedag van de Vereniging voor Bondingstherapie
Frits van Hest

De psychotherapie draait door!
Verslag NVP-congres

Dit is mijn groep: dagbehandeling Traumatische Rouw
Elise van Wageingen en Geert Smid

Voor u gelezen:
Beyond the Anti-Group. Survival and transformation
Arnout ter Haar

Terug naar het overzicht