Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2014, nummer 3

Model, stilte, zacht geweld
Deel I: Arnout ter Haar
Deel II: Dineke Blom

'De groep moest het doen'
Een interview over de geschiedenis van de deeltijdbehandeling in Nederland met Frits van Hest en Roelof Wolters
Anne-Marie Claassen

Dit is mijn groep
De partnergroep binnen een Specialistisch Cognitief Revalidatie-programma
Bert ter Mors

Colum
Het fijne en het venijn van chatgroepen
Fije van Overeem

Stageren en profileren
Verslag van de studiedag van De Amsterdamse School/AMC Psychiatrie
Arnout ter Haar

It's all about me (and you): promoting relational encounters in group psychotherapy
Verslag van de workshop van Richard Billow in Utrecht
Hermieke Kuiper

Kwaliteit en betaalbaarheid in de GGz; pompen of verzuipen?
Verslag van de studiemiddag van de Verenging voor Multidisciplinaire Psychotherapie
Lieke de Jong

 

Terug naar het overzicht