Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2009, nummer 4

Meertalige groepstherapie met tolken
Hanneke Bot en Frits van Hest

Het nieuwe rouwen
Arnout ter Haar

Speels opvoeden
Marlies van Dijk en Maren van Niel

Een heftig leven en dan in de groep
Verslag van het twaalfde Groepen-congres
Pepijn Steures

Groepshaat en individuele identiteit
Bernstein en Baschwitz: twee visies op groepshaat
Merel Boers

Groups in times of conflict
Verslag van het zeventiende IAGP-congres in vier delen.
Marja van Aken, Willem de Haas, Barend van der Kar en Marijke Sontrop

Terug naar het overzicht