Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2006, nummer 3

Een Fries recept -organisatie van ambulante groepen in de GGZ
Esther Wermers

Kortdurende focale groepstherapie; studentenhulpverlening bij de GGZ
Simone Beem

Een cursus voor jongvolwassenen met ASS
Bianca Klop en Fred Teisman

Dialectische gedragstherapie groepsbehandeling voor automutilerende borderlinepatiënten
Peter van Drunen en Marleen Wildschut

Onbegrepen lichamelijke klachten in de GGZ
Agatha Hollander en Alberte Jansingh

Terug naar het overzicht