Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2004, nummer 4

Co-therapie en de hantering van overdracht
Ingrid Krijnen

Groepspsychotherapeuten aan het werk
Jan Smid, Maie el Boushy, Leo Tijhuis

Therapiegroepen voor mensen met kanker
Natsja Raijmakers, Adriaan Visser, Jacques Michael Abas

Dagboekgroep
Ad Dekkers

Terug naar het overzicht