OPLEIDING TOT GROEPSWERKER-NVGP

Omschrijving

Uitwerking

Minimaal aantal

Minimale  vooropleiding

HBO-opleiding (bijv. verpleegkundige BIG 3, psycholoog, vaktherapeut, andere agogen, SPH). En ingeschreven als Opleidingslid-NVGP.

 
   
 
 
Theoretische deel
  • Basiscursus Groepsdynamica
  • Module pakket

30 uur

20 uur

Ervaringsgerichte deel
  • deelname aan Leer-ervaringsgroep

15 zittingen

Supervisie
  • individueel of in groep over ten-minste 1 groep

25 zittingen*

Duur opleidingstraject
  • ongeveer 1 jaar
Eindtermen
Geacht in staat te zijn om groepsfenomenen te herkennen en te hanteren en zelfstandig of in co-therapie gespreksgroepen te begeleiden of specifiek vaktherapeutische groepstherapieformaten uit te voeren.
Titel na opleiding
Eigen discipline/Groepswerker-NVGP

* tijdsduur: individueel 45 minuten per zitting; in groep met maximaal 4 personen, 90 minuten per zitting.


---------------------------------------------------------------------

De NVGP biedt voor HBO-ers in de GGZ de opleiding tot Groepswerker-NVGP aan.

Voor wie?
Alle HBO-opgeleide professionals in de geestelijke gezondheidszorg (zoals B-verpleegkundigen (BIG-3), SPH-ers, groepswerkers, agogen, vaktherapeuten), die patiënten begeleiden in groepen en/of in een dagelijks leefmilieu. Vooraf bezit de cursist algemene kennis op HBO-niveau op het gebied van psychopathologie en therapeutische communicatie.

Waarom?
Voor GGZ-organisaties is het van groot belang dat kwalitatief hoogstaande zorg geleverd kan worden door goed opgeleide competente medewerkers.
De medewerkers die in de dagelijkse praktijk het dichtst bij patiënten met complexe stoornissen staan, bezitten vaak de minste specialistische scholing voor dit ingewikkelde werk. Zij zijn weinig geschoold in het herkennen en hanteren van de dynamiek van groepen en van de structurele kenmerken van een vervangend leefmilieu en andere behandelorganisaties. Toch is er bij deze medewerkers vaak wel veel behoefte aan meer kennis en vaardigheid op deze gebieden.

Doelstelling
De cursist:
- kent de belangrijkste begrippen uit de theorie van de groepsdynamica, en herkent deze in de praktijk;
- kan op een methodische en systematische wijze een groep(sgesprek) begeleiden;
- is zich meer bewust van de eigen houding en de invloed daarvan.

Opzet
De opleiding combineert een grondige theoretische scholing met een sterk praktijkgerichte vaardigheidstraining.
Het traject bestaat uit:
- een Basiscursus Groepsdynamica;
- een technisch-theoretische verdiepingscursus of –module;
- een leer-ervaringsgericht deel;
- een supervisie.
De Basiscursus Groepsdynamica is ook toegankelijk voor post-academische professionals (psychologen, psychiaters), en geldt als basis voor de opleiding tot groepspsychotherapeut.
De duur van het traject bedraagt ongeveer 1 jaar.

Kwaliteit en kwalificatie
De opleidingsroutes leidt tot de kwalificatie:
- eigen discipline/Groepswerker-NVGP

De cursist wordt getoetst op theoretische kennis. Er zal aanwezigheidsregistatie plaatsvinden. Tevens wordt de opzet regelmatig bijgesteld op grond van deelnemersevaluaties van de verschillende onderdelen.
De kwaliteit van groepswerk wordt gewaarborgd door het gecertificeerde opleidingsaanbod van de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP).

De docenten, trainers en supervisoren zijn door de vereniging erkend.
Hieronder volgt een schematische beschrijving van de opleidingsroute.

 

Informatie en aanmelding
De hier beschreven cursussen vinden regelmatig plaats. Informeer bij het verenigingssecretariaat voor cursussen en cursusgevers bij u in de buurt. U vindt deze informatie ook op deze website onder Cursusaanbod: https://www.groepspsychotherapie.nl/opleiding-en-lidmaatschap/diverse-cursussen.html

9