Voor beide opleidingen geldt dat de leerroute in 10 jaar dient te zijn voltooid. Na 10 jaar vervalt de geldigheid van het gevolgde opleidingsonderdeel indien de gehele opleidingsroute nog niet is voltooid.
Voor een onderdeel uit het Module pakket, dat op elk tijdstip, dus ook vóór aanvang van de leerroute, gevolgd kan worden, geldt eveneens een geldigheidsduur van 10 jaar.
 
De twee opleidingen beginnen met het basistheoretisch gedeelte, d.w.z. de 'Basiscursus Groepsdynamica'.
Daarna volgen de onderdelen Supervisie(s), Leer-ervaringsgroep/Groepsleertherapie en, voor de opleiding tot 'Groepstherapeut-NVGP', de 'Specialistische Cursus Groepspsychotherapie'. Al deze genoemde onderdelen zijn pas geldig ná het volgen van de Basiscursus Groepsdynamica.
Voor de opleidingsonderdelen volgend op het basisgedeelte, geldt geen verplichte volgorde.
 
Onderdelen uit het Module pakket kunnen op elk tijdstip, dus ook voor en na aanvang van de leerroute, gevolgd worden. Het samenstellen van een individueel Module pakket kan bestaan uit het deelgenomen hebben aan een theoretische of ervaringscursus (een Modulaire Cursus) en/of het volgen van een activiteit (een Modulaire Activiteit) op het gebied van de groepstherapie.

Joomla SEF URLs by Artio