Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Studiemiddag Psychodrama

06-03-2023

'WANNEER POPPEN PRATEN...' 

Op zaterdag 18 maart 2023 geeft Moira Verhofstad  in Ermelo een workshop  over het werken met poppen, een methode die we zowel bij kinderen als bij volwassenen in kunnen zetten. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

Er geldt dit keer een maximum aantal van 25 deelnemers, dus wees er op tijd bij om je in te schrijven!

Prijs voor (sector)leden NVGP € 70,-
Niet-leden € 100,-

Meer informatie en aanmelding

Overig nieuws