Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Richtlijn GGZ en corona

05-08-2020

Als vereniging volgen we de richtlijn GGZ en Corona. Deze is gemaakt met input van GGZ-Instellingen, NVvP, P3NL, V&VN, NIP, VVNG en GGZ Nederland, is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en goedgekeurd door het RIVM. Deze richtlijn is specifiek geschreven voor de ggz, voor zowel instellingen als vrijgevestigden die volwassen ggz en of jeugd-ggz bieden. 

Overig nieuws