Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Een bericht vanuit de redactie van Groepen.

18-06-2021

Het juninummer van Groepen blijkt in sommige gevallen, gelukkig dus niet bij iedereen, op een aantal pagina's wat minder goed gedrukt te zijn. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het te kort drogen van de pagina's waardoor het kan voorkomen dat er een enkele keer wat woorden en/ of letters minder helder gedrukt zijn. Indien iemand hierdoor een exemplaar heeft ontvangen wat onleesbaar is of zeer storende tekstgedeeltes heeft horen we dat graag en kunnen we een nieuw en goed gedrukt exemplaar toesturen. Mede namens de drukker onze excuses hiervoor. Het verzoek voor een goed leesbaar exemplaar kan via het redactiesecretariaat (Melinda van Leeuwen via secretariaat@groepspsychotherapie.nl) worden gedaan.

Salvatore Vitale, hoofdredacteur Groepen

Overig nieuws