Op vrijdag 22 maart 2019 vindt het jaarlijkse congres van de NVGP plaats in congrescentrum Antropia te Driebergen met als titel

                                                                EIGENHEID EN VERBINDING
                                    Wat elke therapeut moet weten van groepspsychotherapie!

Keynote speaker is Molyn Leszcz. Op zaterdag 23 maart zal hij de huiskamersessie leiden.

Lees het hele programma in de folder.

 Bent u een Opleideling? Klik hier voor de definitie.

Het congres is door de FGzPT én door de NVvP met 6 punten geaccrediteerd. Het Register vaktherapie heeft het congres met 4 punten geaccrediteerd.  

De kosten van de huiskamersessie van zaterdag 23 maart 2019 (Boothstraat 7 te Utrecht) door Molyn Leszcz bedragen € 200,-. 

AANMELDINGSFORMULIER

Inschrijfformulier Congres NVGP 22 maart 2019
 1. Achternaam(*)
  Invalid Input
 2. Voornaam(*)
  Invalid Input
 3. Initialen(*)
  Invalid Input
 4. M/V(*)
  Invalid Input
 5. Adres(*)
  Invalid Input
 6. Woonplaats(*)
  Invalid Input
 7. Postcode(*)
  Invalid Input
 8. Telefoon privé(*)
  Invalid Input
 9. E-mail(*)
  Invalid Input
 10. Werkzaam bij(*)
  Invalid Input
 11. Werkzaam als(*)
  Invalid Input
 12. Bent u(*)  Invalid Input
 13. Workshops Met de indeling van de workshops wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur. Vul ook de 2 reserve keuzes in. U kunt alleen de nummers van de workshops invullen.
 14. Uw eerste keuze(*)
  Invalid Input
 15. Uw 1ste reserve keuze(*)
  Invalid Input
 16. Uw 2de reserve keuze(*)
  Invalid Input
 17. Huiskamersessie
  Invalid Input
 18. Inschrijven nieuwsbrief
 19. De verschuldigde kosten zijn door mij heden overgemaakt op: NL64 INGB 0000 7199 66, t.n.v. NVGP, te Utrecht o.v.v. “Congres 22 maart 2019” en naam van de deelnemer
 20. Invalid Input
 21. Vul de juiste letters in(*)
  Vul de juiste letters in Nieuwe lettersInvalid Input