Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Tweede Trauma Informed Practice Conferentie CELEVT

14-01-2021 OnlineMeer informatie: https://celevt.nl/praktisch/

Er is een groeiend besef dat psychische en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik ten grondslag kunnen liggen aan psychiatrische problematiek en gedragsproblemen bij mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB IQ 50-85). Naast de posttraumatische stresssymptomen zoals herbelevingen, vermijding, dissociatie en hyperarousal, spelen hechtingsproblematiek en een verstoorde neurobiologische ontwikkeling een grote rol bij klachten en symptomen op volwassen leeftijd. Tijdens deze TIP-conferentie bespreken we hoe de standard-of-care GGZ-fasegerichte traumabehandeling op een multidisciplinaire en integrale wijze kan worden toegepast in de GGZ-praktijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Toon overzicht