Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Symposium Psychiatrisch onderzoek. Realiteits- en ziektebesef

02-12-2022 De Rode Hoed, Amsterdam ťn onlineMeer informatie: https://www.lemion.nl/besef/

Het vaststellen van stoornissen in het realiteitsbesef en het ziektebesef is een essentieel onderdeel van het onderzoek van de status mentalis. Beide zijn namelijk van groot belang voor de behandeling. Een patiënt met een intact realiteits- en ziektebesef zal zich eerder laten behandelen en minder geneigd zijn om gevolg te geven aan bijvoorbeeld suïcidale of paranoïde impulsen. De mate van realiteits- en ziektebesef bepaalt het ziektegedrag en is daarom van prognostische betekenis. Gering of ontbrekend ziektebesef correleert met een ongunstig beloop bij schizofrenie en bipolaire-stemmingsstoornissen, met medicatieontrouw en met suïcidaliteit. Meestal is er een duidelijke relatie tussen de mate van realiteitsbesef en de mate van ziektebesef.

Toon overzicht