Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Symposium De ervaring van autisme, het belang van ervaringsleren

13-04-2023 Bildung City Amsterdam Meer informatie: https://www.autismesymposium.nl/

De laatste jaren is er in de hulpverlening voor autisme veel aandacht voor de informatieverwerking in het brein en cognitieve behandelmogelijkheden. Inmiddels weten we echter uit ervaring ook dat het ‘ervaringsleren’ (het leren door het ervaren, dus het beleven van sensaties, emoties en handelingen) een grote bijdrage kan leveren. Daarom is er in dit congres speciaal aandacht voor het ervaren van autisme, zowel wat de mensen met autisme zelf daarin kunnen leren, maar juist ook de professionals en alle andere betrokkenen.

Toon overzicht