Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Suïcidaliteit in de GGZ

20-11-2024 Aristo AmsterdamMeer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/congres-suicidaliteit-l2463

Suïcidaliteit is een erg complexe kwestie, met een grote impact op iedereen die erbij betrokken is. Nog te vaak wordt er geen hulp gezocht, omdat mensen zich bijvoorbeeld schamen of bang zijn voor vooroordelen wanneer het gaat om suïcidale gedachten. Voor hulpverleners in de GGZ is het daarom belangrijk om openlijk te praten over het onderwerp suïcidaliteit. De GGZ is namelijk één van de meeste doeltreffende manieren als het gaat om het voorkomen van zelfdoding. Maar het juist omgaan met en behandelen van mensen met suïcidaal gedrag is voor jou als zorgprofessional geen gemakkelijke opgave.

Tijdens dit congres – ontwikkeld in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie – besteden we daarom onder meer aandacht aan de kenmerken van chronisch suïcidale mensen; hoe handel je als hulpverlener en hoe pak je het aan? 

Toon overzicht