Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

NVGP congres 'Diversiteit'

24-03-2023 Antropia, DriebergenMeer informatie: https://www.groepspsychotherapie.nl/congres/

Hoe kunnen we in een samenleving die in allerlei opzichten en in hoog tempo diverser wordt als groepstherapeuten empathie en zorg blijven bieden aan het individu en tevens het groepspsychotherapeutisch handelen blijven baseren op standaarden die in expertise (principe van de universaliteit) en richtlijnen zijn vervat?
Hoe zit het met methodische diversiteit?  Moeten we niet meer naar een standaard toe of maakt de vrije persoonlijke keuze een therapeut effectief?
Welke rol speelt diversiteit in de maatschappij-ontwikkeling, hoe zinvol en relevant is het en waar leidt het tot het ontstaan van psychopathologie? Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen universaliteit en specificiteit?

Toon overzicht