Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Gehechtheid, 3 online cursusavonden

28-04-2021 OnlineMeer informatie: https://www.lemion.nl/hechting/

Integratieve modellen vormen de basis van de moderne psychotherapie. In essentie wordt daarbij de problematiek waarmee patiënten zich presenteren opgevat als resultante van een groot aantal bio-psycho-sociale factoren. Binnen die context is er ook – opnieuw – veel aandacht voor normale en gestoorde hechting. Het lijdt geen twijfel dat de mate van sensitieve bejegening door primaire verzorgers van grote invloed is op het volwassen functioneren.

Een derde reeks staat gepland voor woensdag 6 oktober, 3 november en 1 december.

Toon overzicht