Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving

16-03-2022 Aristo AmsterdamMeer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/dubbele-diagnose-studiedag-l2204?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=De+overlap+tussen+de+ggz+en+de+verslavingszorg&utm_campaign=studiedagen

2e Landelijke studiedag 

Een dubbele diagnose – een combinatie van een psychische stoornis en een verslaving – komt veel voor. Hoeveel mensen hier precies mee te kampen hebben is moeilijk te onderzoeken, maar naar schatting heeft binnen de GGZ 20-50% naast een psychische stoornis te maken met een verslaving. Dubbele problematiek maakt een behandeling vaak lastig, omdat de verslaving en de psychische stoornis nauw met elkaar verbonden zijn én elkaar versterken. Er is dus sprake van wederzijdse negatieve beïnvloeding. Om herstel bij de cliënt mogelijk te maken is kennis en een juiste aanpak van beide problemen erg belangrijk.

Tijdens de studiedag Dubbele Diagnose voorzien onze deskundige sprekers jou van die (extra) kennis over dubbele problematiek en krijg je inzicht in behandelmogelijkheden. Daarnaast zullen een aantal psychische stoornissen afzonderlijk belicht worden.

Toon overzicht