Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

8e jaarsymposium Forensische GGz anno 2023

23-02-2023 De Rode Hoed, Amsterdam Meer informatie: https://www.lemion.nl/forensisch2023/

De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals. Het blijft wel altijd een uitdaging om te bepalen wat echt relevant is voor de dagelijkse praktijk. 

Toon overzicht