Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

6e jaarsymposium ontwikkelingsstoornissen

28-04-2021 Utrecht en onlineMeer informatie: https://www.lemion.nl/ontwikkeling/

Voortdurend is op elk terrein van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland een enorme hoeveelheid nieuwe informatie beschikbaar. De vroege ontwikkelingsstoornissen zijn op die regel geen uitzondering, zacht gezegd!

Tijdens congressen en symposia, in tijdschriften en bij intercollegiaal overleg is voor alle betrokkenen bij de behandeling van deze stoornissen in de afgelopen periode weer veel nieuws gepresenteerd. Zo veel, dat het voor de meeste behandelaars ondoenlijk moet zijn geweest om overzicht te houden, kaf en koren te scheiden en te bepalen wat echt relevant is voor de praktijk.

Toon overzicht