PROGRAMMA WORKSHOPMIDDAG
Middagvoorzitter: Liesbeth Smit, klinisch psycholoog

 13.00 – 13.30 uur Inloop met koffie/thee

13.30 – 14.10 uur Inleidende workshop over de Praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling in de (G)GZ
Door Rob Koks
Inleidende workshop over de Praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling in de (G)GZ
In de voetsporen van onze Amerikaanse zustervereniging, de AGPA, heeft een werkgroep van ongeveer 25 auteurs onlangs aan het NVGP bestuur de Nederlandse Praktijkrichtlijnen voor Groepsbehandeling in de (G)GZ aangeboden.
Er is een groeiend aantal groepsbehandelingen in de gezondheidszorg welke geboden worden door behandelaren die niet in groepstherapie zijn opgeleid. Daarom is er behoefte aan praktische én evidence-based kennis die de behandelaren helpt om in de vaak ingewikkelde praktijk de groep op een professionele wijze te gebruiken als ‘agent of change’, meer dan alleen als de setting waarbinnen behandeling plaatsvindt. Rob Koks zal het wat, hoe, en waarom van deze Praktijkrichtlijnen toelichten, en een inkijkje geven in de inhoud ervan.
Rob Koks is psychotherapeut. Supervisor NVGP en NVP. MBT-basistherapeut. Werkzaam in eigen praktijk.

14.10 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 16.00 uur Workshop: De Methode in de Groep: hoe doe je dat?
Door Helga Aalders, Ingrijd Krijnen en Niels Tinga

Workshop: De Methode in de Groep: hoe doe je dat?
Workshop over het combineren van groepsdynamiek en specifieke psychotherapeutische behandelmethoden. Kenmerkend voor de Nederlandse GGZ is dat psychotherapeutische behandelmethoden als SFT, MBT, IPT, ACT en CGT steeds vaker in een groepssetting aangeboden worden. Groepstherapie is niet alleen kosten-effectiever maar onderzoek toont ook aan dat de uiteindelijke resultaten van de behandeling versterkt worden bij het groepsgewijs aanbieden van een psychotherapeutische behandelmethode als de groepsdynamiek adequaat wordt gehanteerd. Deze workshop leert je hoe je als behandelaar optimaal gebruik kunt maken van groepsdynamiek en tegelijkertijd trouw blijft aan je eigen methode.
Allereerst worden algemene werkzame factoren uit de groepstherapie belicht. Daarbij wordt toegespitst op hoe je met behulp van specifieke technieken uit je gehanteerde methode de cohesie in de groep zo kunt bevorderen dat de resultaten optimaal zijn. Vervolgens worden een aantal dilemma’s besproken die ontstaan bij de combinatie van een individueel gericht referentiekader en een groepsdynamisch kader en welke afwegingen je daarbij kunt maken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan: wanneer concentreer je je vooral op het individu en wanneer richt je je meer op de groep en de onderlinge interacties? Hoe integreer je het gedachtengoed en taalgebruik uit het groepstherapeutische en het methode specifieke referentiekader? Hoe verdeel je taken tussen behandelaren en hoe verdeel je de tijd? Hoe houd je vanuit je methode rekening met specifieke groepsfasen?
In het tweede deel van de workshop wordt via een rollenspel geoefend met technieken uit de twee bekendste psychotherapeutische methoden van dit moment: MBT en SFT. Hoe gebruik je die methode-specifieke technieken zo dat je het groepsproces juist ondersteunt? Omdat de combinatie van groepstherapie en methode nog volop in discussie en beweging is, sluiten we af met een uitwisseling van ideeën en discussie.
Door Helga Aalders, Ingrid Krijnen en Niels Tinga
Helga Aalders is klinisch psycholoog, psychotherapeut. Supervisor VGCt en NVP, lid Ver. Schematherapie. Ingrid Krijnen is psychotherapeut, MBT therapeut, Supervisor NVGP en NVP. Werkzaam bij GGZInGeest te Hoofddorp. Niels Tinga is psychiater, MBT therapeut en MBT trainer. Supervisor NVGP en NVP. Lid NVvP. Werkzaam bij GGZinGeest te Hoofddorp.

16.30 – 17.00 uur Nabespreking en discussie

17.00 uur Afsluiting

17.00 – 18.00 uur Broodmaaltijd

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR NVGP LEDEN)

18.00 – 19.30 Algemene Ledenvergadering

19.30 Borrel

Accreditaties
Toegekende accreditaties: NVvP: 3 punten, NVGP: 3 punten

De accreditatie die is aangevraagd bij de FGzPt is nog niet bekend.