‘We staan de laatste tijd zo vaak tegenover elkaar’.

Hoe vaak maken we het niet mee? Een vergadering met collega’s waarin soms onlustgevoelens ontstaan die weleens worden uitgesproken of later worden besproken en zodoende tot een oplossing komen. Of een groepstherapie waarin je als therapeut vanuit tegenoverdracht iets zegt wat juist in het kwetsbare Kinddeel van een patiënt terecht komt en tot een mismatch leidt. De reparatiepoging erna is vaak weer helend en groeibevorderend. Voorbeelden die met een eindeloze rij kunnen worden aangevuld uit het maatschappelijke leven.

Claudia de Breij benoemde het in haar laatste nieuwjaarsconference: ‘we staan de laatste tijd zo vaak tegenover elkaar’. Een prachtige uitspraak die precies illustreert waar het NVGP-congres dit jaar zijn hoofdthema op heeft gebaseerd namelijk de splijting op allerlei niveaus. Het interessante is dat het zo hóórt bij ons mensen want al vanaf onze geboorte zijn we aan het splijten zonder dat we het weten.

Voorkant27032020kleinElke groepstherapeut heeft te maken met groepsleden die niet lekker liggen in de groep en die spanning oproepen. Het kan dan zo maar gebeuren dat er verwijten komen, gelachten wordt op een manier die niet prettig is, etc. Als dit wat langer duurt dan ontstaan er vaak vaste patronen en zit je als therapeut met de vraag hoe doorbreek ik dit of lieve nog hoe voorkom ik dat iemand zich buitengesloten voelt in deze groep.
Op donderdag 26 maart vindt daarom in Utrecht een preconference workshop plaats met Bill Roller. Het specifieke onderwerp van deze preconference workshop sluit aan bij het thema van het NVGP congres van vrijdag 27 maart en betreft "Confronting Aggressive Scapegoating in groups and society."
Met behulp van een aantal deelnemers , zal hij samen iets van de groepsdynamiek van het Berkeley Civic Courage and Heroism Experiment herhalen. Dit experiment werd door Bill Roller uitgevoerd in 2014 en richt zich op de rol van de taakleider in het omgaan met de agressie vanuit de zondebok en de agressie gericht aan de zondebok in groepen. Deelnemers aan de preconference workshop zullen ervaringsgericht met het thema de zondebok aan de slag gaan.

In juli jongstleden hoorden wij dat hoofdopleiders psychotherapie en klinische psychologie hadden besloten leertherapie in gemengde leertherapiegroepen niet meer te erkennen in het kader van een opleiding tot psychotherapeut of tot klinisch psycholoog. Gemengde leertherapiegroepen zijn therapiegroepen waarin zowel mensen deelnemen die in opleiding zijn tot psychotherapeut, klinisch psycholoog of groepstherapeut als mensen in het kader van een DBC behandeling.
Naar aanleiding van dit besluit heeft de NVGP een gesprek gevoerd met de hoofdopleiders. Hierin hebben wij van onze kant uitleg gegeven over de reden waarom juist de combinatie van leer cliënten en ‘gewone’ cliënten in een groep goed werkzaam kan zijn in een leertherapie in het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog, psychotherapeut en groepstherapeut. De hoofdopleiders zijn van mening dat gemengde leergroepen minder effectief zouden zijn dan leergroepen met alleen opleidelingen. Zij hebben hun standpunt niet herzien.

Aspirant leden van onze vereniging hebben ons dit voorjaar gemeld, dat onze gemengde leertherapiegroepen niet meer erkend worden als leertherapie in het kader van hun KP- en PT-opleiding. Een gemengde leertherapiegroep groep bestaat uit een combinatie van deelnemers die de leergroep volgen in het kader van hun professionele ontwikkeling, en cliënten die buiten een opleidingskader (via een DBC) groepstherapie volgen.

De Opleidingscommissie is momenteel een klein enthousiast groepje NVGP-ers, dat zich bezighoudt met het bewaken én bevorderen van de kwaliteit van de opleiding van de NVGP. We vergaderen eens per 6 weken in Utrecht op donderdag avond van 18.45 tot 20.45 uur.We willen graag één of meer leden erbij die in opleiding zijn, maar ervaren groepstherapeuten zijn ook zeer welkom!

 PROGRAMMA WORKSHOPMIDDAG

Middagvoorzitter: Liesbeth Smit, klinisch psycholoog

13.00 – 13.30 uur Inloop met koffie/thee

13.30 – 14.10 uur Inleidende workshop over de Praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling
in de (G)GZ
Door Rob Koks

Inleidende workshop over de Praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling in de (G)GZ
In de voetsporen van onze Amerikaanse zustervereniging, de AGPA, heeft een werkgroep van ongeveer 25 auteurs onlangs aan het NVGP bestuur de Nederlandse Praktijkrichtlijnen voor Groepsbehandeling in de (G)GZ aangeboden.
Er is een groeiend aantal groepsbehandelingen in de gezondheidszorg welke geboden worden door behandelaren die niet in groepstherapie zijn opgeleid. Daarom is er behoefte aan praktische én evidence-based kennis die de behandelaren helpt om in de vaak ingewikkelde praktijk de groep op een professionele wijze te gebruiken als ‘agent of change’, meer dan alleen als de setting waarbinnen behandeling plaatsvindt. Rob Koks zal het wat, hoe, en waarom van deze Praktijkrichtlijnen toelichten, en een inkijkje geven in de inhoud ervan.
Rob Koks is psychotherapeut. Supervisor NVGP en NVP. MBT-basistherapeut. Werkzaam in eigen praktijk.

14.10 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 16.00 uur Workshop: De Methode in de Groep: hoe doe je dat?
Door Helga Aalders, Ingrijd Krijnen en Niels Tinga

Workshop over het combineren van groepsdynamiek en specifieke psychotherapeutische behandelmethoden.
Kenmerkend voor de Nederlandse GGZ is dat psychotherapeutische behandelmethoden als SFT, MBT, IPT, ACT en CGT steeds vaker in een groepssetting aangeboden worden.
Groepstherapie is niet alleen kosten-effectiever maar onderzoek toont ook aan dat de uiteindelijke resultaten van de behandeling versterkt worden bij het groepsgewijs aanbieden van een psychotherapeutische behandelmethode als de groepsdynamiek adequaat wordt gehanteerd.
Deze workshop leert je hoe je als behandelaar optimaal gebruik kunt maken van groepsdynamiek en tegelijkertijd trouw blijft aan je eigen methode.
Allereerst worden algemene werkzame factoren uit de groepstherapie belicht. Daarbij wordt toegespitst op hoe je met behulp van specifieke technieken uit je gehanteerde methode de cohesie in de groep zo kunt bevorderen dat de resultaten optimaal zijn.
Vervolgens worden een aantal dilemma’s besproken die ontstaan bij de combinatie van een individueel gericht referentiekader en een groepsdynamisch kader en welke afwegingen je daarbij kunt maken.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan: wanneer concentreer je je vooral op het individu en wanneer richt je je meer op de groep en de onderlinge interacties? Hoe integreer je het gedachtengoed en taalgebruik uit het groepstherapeutische en het methode specifieke referentiekader? Hoe verdeel je taken tussen behandelaren en hoe verdeel je de tijd? Hoe houd je vanuit je methode rekening met specifieke groepsfasen?
In het tweede deel van de workshop wordt via een rollenspel geoefend met technieken uit de twee bekendste psychotherapeutische methoden van dit moment: MBT en SFT.
Hoe gebruik je die methode-specifieke technieken zo dat je het groepsproces juist ondersteunt?
Omdat de combinatie van groepstherapie en methode nog volop in discussie en beweging is, sluiten we af met een uitwisseling van ideeën en discussie.
Door Helga Aalders, Ingrid Krijnen en Niels Tinga
Helga Aalders is klinisch psycholoog, psychotherapeut. Supervisor VGCt en NVP, lid Ver. Schematherapie.
Ingrid Krijnen is psychotherapeut, MBT therapeut, Supervisor NVGP en NVP. Werkzaam bij GGZInGeest te Hoofddorp.
Niels Tinga is psychiater, MBT therapeut en MBT trainer. Supervisor NVGP en NVP. Lid NVvP. Werkzaam bij GGZinGeest te Hoofddorp.

16.30 – 17.00 uur Nabespreking en discussie

17.00 uur Afsluiting

17.00 – 18.00 uur Broodmaaltijd
Toegekende accreditaties: NVvP: 3 punten, NVGP: 3 punten.
De accreditatie aangevraagd bij de FGzPt is nog niet bekend.

Programma Algemene Ledenvergadering
18.00 – 19.30 Algemene Ledenvergadering

De agenda en de stukken voor de ALV staan op de website op het ledengedeelte. Om de stukken te kunnen inzien dient u in te loggen.
Als u zich opgeeft voor de ALV worden de stukken ook naar uw huisadres gestuurd. 

 

 

 

 

U bent uitgeschreven!

Uitnodiging voor iedereen die met groepen werkt voor de workshopmiddag van de NVGP op 5 juni 2019, in Hotel Breukelen te Breukelen.
Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering plaats (deze is alleen toegnakelijk voor leden) .
Op woensdag 5 juni 2019 vindt er voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering een workshopmiddag plaats, toegankelijk voor iedereen, georganiseerd door de NVGP. 

Voor het middagprogramma wordt een bijdrage gevraagd van € 75,-. Vaktherapeuten en groepswerkers betalen € 50,-.

Inschrijving voor de workshopmiddag en/of de Algemene Ledenvergadering via de website: https://www.groepspsychotherapie.nl/05-juni-2019.html

Locatie: Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen.

Het jaarlijks congres van de NVGP vindt plaats op vrijdag 27 maart in Congrescentrum Antropia te Driebergen.

Voorafgaand aan het congres vindt op donderdag 26 maart 2019 een preconference workshop plaats, gegeven door Bill Roller. Als u zich alleen voor deze preconference wilt opgeven (en dus niet ook voor het congres van 27 maart) volstaat het als u een mailtje stuurt naar het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor het programma van de preconference workshop van 26 maart 2020, klik HIER

Voor de FOLDER van het congres van 27 maart 2020 klik hier HIER 

Acreditaties voor de preconference workshop door Bill Roller van 26 maart 2020:
Toegekend:
NVP: 4 punten.
NVvP: 2 punten.
NVGP: 4 punten.
FGzPt: 4 punten.

Accreditaties voor het congres van 27 maart 2020: 
FGzPt: geaccrediteerd met 8 punten.
NVGP: geaccrediterd met 6 punten.
NVP: geaccrediteerd met 6 punten.
NVvP: 6 punten.
Stichting Register Vaktherapie: 6 punten.

Wie is opleideling? Routebeschrijving Antropia

Inschrijfformulier Congres NVGP 27 maart 2020

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Met de indeling van de workshops wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur. Vult u ook de 2 reserve keuzes in. U kunt alleen de nummers van de workshops invullen.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Voorafgaand aan het congres op 27 maart vindt op donderdagmiddag 26 maart in Utrecht een workshop plaats die gegeven wordt door Bill Roller. De inschrijvingskosten bedragen €150,-. Als u én op 26 én op 27 maart deelneemt betaalt u maar € 125,-. Accreditaties (FGzPt, NVP, NVvP, NVGP en Register Vaktherapie) zijn aangevraagd.

Invalid Input

Vul de juiste letters in
Andere code Invalid Input

Lidmaatschap IAGP voor individuele leden. Zoals jullie al of niet weten heeft de IAGP: Internationale Verenging voor Groepspsychotherapie en Groepsprocessen twee soorten lidmaatschap.
Groepstherapie verenigingen wereldwijd kunnen lid zijn zoals onze eigen NVGP, AGPA en vele anderen, maar ook individuele leden kunnen lid zijn. Sinds eind vorig jaar is de contributie bijdrage veranderd van een driejaarlijkse naar een jaarlijkse bijdrage.
Onze vereniging is lid en via een vertegenwoordiger van de NVGP hebben wij stemrecht in de Algemene leden vergadering van de IAGP. Ook kan de NVGP vertegenwoordiger deelnemen aan bijeenkomsten op congressen van de CAOA (consultative assembly of affiliated organisations) wereldwijd om kennis en ervaring te delen en advies te geven.

Per 1 januari zijn de eisen voor verlenging van het opleiderschap veranderd. Wat er is veranderd leest u in artikel 28 en 29 van het Opleidingsreglement.

 

De NVGP organiseert de komende jaren op regelmatige basis workshops voor geïnteresseerden in diverse onderwerpen binnen de groepspsychotherapie!
Het doel is om de kennis en vaardigheden van groepstherapeuten te actualiseren, maar vooral ook om over boeiende -groepsgerelateerde- onderwerpen met elkaar te stoeien en zo de binding met elkaar te versterken. Ook willen we hiermee de aantrekkelijkheid van de NVGP voor leden én niet-leden vergroten. De kosten zijn om deze redenen zeer laag gehouden. De workshops worden gegeven op locatie van de RINO Groep in Utrecht; een goed bereikbare plek met alle voorzieningen voor een geslaagde workshop. 

 

NVGP                                                Het gebouw bevindt zich op een binnenterrein.

Maliebaan 87                                   Ingang aan de achterkant van het gebouw aan het spoor.

3581 CG Utrecht

Tel: 0306701425

IngangMaliebaan87

Toegang tot binnenterrein Maliebaan 87.

MET DE AUTO

Vanaf Den Haag (A12):

 • Vanaf A12 richting Amersfoort / Hilversum (A27)
 • Rijd richting A27 Almere Hilversum Ring Utrecht
 • Op knooppunt Rijnsweerd rechts aanhouden naar de A28 richting De Bilt, Veemarkt en Rijnsweerd
 • Neem Afslag Centrum Rijnsweerd
 • Bij T-splitsing rechtsaf (Waterlinieweg)
 • Rijd door tot aan de rotonde Berekuil
 • Neem de vierde afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)
 • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
 • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
 • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
 • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
 • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan 81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
 • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
 • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Arnhem (A12):

 • Neem komende vanaf de A12 afslag Amersfoort / Hilversum (A27)
 • Rijd richting A27 Almere Hilversum Ring Utrecht
 • Op knooppunt Rijnsweerd rechts aanhouden naar de A28 richting De Bilt, Veemarkt en Rijnsweerd
 • Neem Afslag Centrum Rijnsweerd
 • Bij T-splitsing rechtsaf (Waterlinieweg)
 • Rijd door tot aan de rotonde Berekuil
 • Neem de vierde afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)  
 • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
 • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
 • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
 • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
 • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan 81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
 • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
 • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Hilversum (A27):

 • Vanaf A27 richting Utrecht
 • Neem Afslag Veemarkt (nr. 30)
 • Ga onderaan de afslag rechtsaf richting “Veemarkt/Centrum”
 • Neem op de eerste rotonde de derde afslag
 • Rijd door tot aan de tweede rotonde Berekuil
 • Neem de tweede afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)  
 • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
 • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
 • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
 • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
 • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan 81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
 • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
 • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Gorinchem (A27):

 • Komende vanaf Gorinchem A27 volgen
 • Op knooppunt Rijnsweerd rechts aanhouden naar de A28 richting De Bilt, Veemarkt en Rijnsweerd
 • Neem Afslag Centrum Rijnsweerd
 • Bij T-splitsing rechtsaf (Waterlinieweg)
 • Rijd door tot aan de rotonde Berekuil
 • Neem de vierde afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)  
 • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
 • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
 • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
 • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
 • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan 81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
 • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
 • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Amersfoort (A28):

 • Vanaf A28 richting Utrecht
 • Volg borden Centrum Rijnsweerd
 • “Einde A28” bij T-splitsing rechtsaf (Waterlinieweg)
 • Rijd door tot aan de rotonde Berekuil
 • Neem de vierde afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)
 • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
 • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
 • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
 • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
 • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
 • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
 • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Amsterdam:

 • Komende vanaf de A2 o Om centrumverkeer te vermijden raden wij u aan de A2 te volgen tot knooppunt Ouderijn en daar de A12 richting Arnhem te nemen (vervolgens is de routebeschrijving vanaf Den Haag A12 van toepassing).
 • Komende vanaf de A1 o Neem afslag Hilversum / Utrecht A27 (vervolgens is de routebeschrijving vanaf Den Haag A12 van toepassing)

MET HET OPENBAAR VERVOER


Vanaf Utrecht Centraal Station heeft u de volgende mogelijkheid:

   Buslijn 8 richting Wilhelminapark, halte Maliebaan. Vanaf de halte loopt u rechtsaf naar het kruispunt toe en steekt u de Nachtegaalstraat over, zodat u de Maliebaan inloopt (let op: de NVGP bevindt zich aan de ventweg aan de rechterzijde). U vindt ons kantoor na 5 minuten lopen aan uw rechterhand op nummer 87. Aan de straatzijde ziet u een wit bordje met P en een groen bordje van Susa uitzendbureau (zie foto)

Het kantoorpand is gevestigd op een binnenterrein (ingang aan de kant van het spoor) op de 1ste verdieping rechts van de trap.

Welcome to the website of the NVGP, the Dutch society for group dynamics and group psychotherapy.

The NVGP, founded in 1957, is originally a specialised group psychotherapy society committed to all forms of group treatment, ranging from trainings to group psychotherapy. Additionally, members of the NVGP have been getting involved with all kinds of group processes occurring outside of the Dutch Association of Mental Health (GGZ), such as the coaching of management teams, conflict management in the workplace or bullying in schools. The NVGP offers acknowledged training courses to become a ’group therapist NVGP’ or a ’specialised group psychotherapist NVGP’.

Through study days, workshops, research and publications the NVGP qualitatively monitors and advances the field of group dynamics and group therapy.
The NVGP offers a variety of memberships. Are you not a psychologist, psychiatrist or sociotherapist, but still interested in becoming a member due to your activities with groups? You can view the membership options at how to become a member? Every membership comes with a subscription to Groepen, a magazine for group dynamics and group psychotherapy.


If you want to know more about the NVGP or cannot find what you are looking for on this website?
Please contact us through this contact form.

Joomla SEF URLs by Artio