Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Development of group climate in short- and long-term psychodynamic group psychotherapy

Bakali, J. V., Wilberg, T, Klungsoyr, O., & Lorentzen, S. (2013). Development of group climate in short- and long-term psychodynamic group psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy, 63, 367–393.

Verslaggever Danny Brouwer

Het doel van deze studie is om de ontwikkeling van cohesie, conflict en vermijding te vergelijken tussen kort- en langdurende psychodynamische groepstherapie. De onderzoekers randomiseerden 145 cliënten met milde persoonlijkheidsproblematiek over 9 kort- en 9 langdurende groepen.  In de huidige studie gebruiken de onderzoekers het model van MacKenzie en Livesley (1983), waarbinnen drie begrippen centraal staan: cohesie, conflict en vermijding. Het model voorspelt hoe deze begrippen (gemeten met de Group Climate Questionnaire) zich tot de groepsfase verhouden.

De beginmetingen verschillen niet significant van elkaar. De mate van cohesie verschilt niet tussen de behandelformats voor de eerste drie meetmomenten, maar in de langdurende groep daalt de cohesie richting de middenfase van de therapie en neemt die weer toe richting afsluiten. Als we het hele proces beschouwen in de verschillende groepen kunnen we zien dat het patroon van conflict in begin-midden-eind van de therapie vergelijkbaar is: laag-hoog-laag. Ditzelfde patroon geldt voor vermijding. De processen lopen parallel, maar meer gecomprimeerd in een korte termijn groep. Interessant is ook dat in een lange termijn groep conflict én vermijding in vergelijking met de kortdurende groep sterker afnemen in de latere fase van de groep.

Wat betekent dit voor de nvgp?

Kennis over verschil van de ontwikkeling van groepsklimaat in kort- en langdurende psychotherapiegroepen. Klinisch advies van de auteurs: Draag in de beginfase bij aan een positief werkklimaat, zodat de groep de frictie in de middenfase van de groep kan verdragen.

Relevantie voor richtlijnenO O O O O
Relevantie voor onderzoekO O O O O
Relevantie voor groepsbehandelingO O O O O
Relevantie voor teamcoachingO O O O O
Relevantie voor groepsdynamicaopleidingO O O O O
Relevantie voor groepstherapieopleidingO O O O O
Relevantie voor KP opleidingO O O O O