Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Prikbordbericht

Start leertherapiegroep 28 mei - 17 december 2024 Nijmegen

NIJMEGEN|15 september 2023

Vanaf mei 2024 verzorgt Dick Aartsma weer een psychodynamische leertherapiegroep voor werkenden en opleidelingen in de ggz/gezondheidszorg: gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, groepspsychotherapeut. De leergroep vindt plaats op dinsdagen van 16.00-17.30 uur.

Doel
Het doel is om zicht te krijgen op adaptieve en dis-adaptieve patronen in je leven en in je werk. Je leert om de dis-adaptieve patronen los te laten en zo meer open te staan voor je eigen gevoelens en die van anderen. Hierdoor ben je beter in staat om je te verbinden en je autonomie te ontwikkelen en deze te bewaren. Het maakt je tot een therapeut met een bredere en meer open blik op de werkelijkheid van de ander. Hiermee geef je de cliënt meer veilige ruimte om te helen.
Op je werk functioneer je ook in verschillende groepen, waaronder je team.
Het voordeel van leertherapie in een groep is dat je een groter bewustzijn ontwikkelt voor groepsprocessen, dat je in een groep gemakkelijker zichtbaar durft te zijn en dat je beter grenzen kunt stellen, omdat je dat in de groep in een veilige omgeving met andere groepsleden oefent.

Methode
De groepspsychotherapie is volgens het Affect Fobie Therapie model, een kortdurende psychodynamische psychotherapie ontwikkeld door McCullough (1997) en is gebaseerd op langdurig wetenschappelijk onderzoek. Zij beschouwt emoties als het belangrijkste motivatiesysteem bij het leren van mensen. Emoties vormen innerlijke, lichamelijke, signalen die ons bewust kunnen maken over onze relatie met de ander. Als wij die emoties en gevoelens en de benoeming van de emoties afweren en niet in ons bewustzijn laten komen, missen we de adaptieve kracht van deze signalen in contact met de ander. De AFT conflict driehoek helpt ons bij bewustwording van dit mechanisme. We werken aan de afweer om zo toegang te krijgen tot de adaptieve gevoelens.

Aanmelding of meer informatie
aartsma.psychotherapie@gmail.com
https://aartsma-psychotherapie.nl

Reageer

Naar het prikbord