Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Prikbordbericht

Groepsleden gezocht voor Psychodynamische groep Olympiaplein

AMSTERDAM|5 juli 2022

Beste collega's,

Mijn naam is Hidde Kooiker en ik werk als vrijgevestigd psychotherapeut en groepstherapeut op het Olympiaplein, Amsterdam. Graag wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken om uw aandacht te richten op het volgende. Vanuit de vrijgevestigde setting, toen nog als opleideling in opleiding tot Psychotherapeut, heb ik samen met een collega opleideling een open psychodynamische groep opgezet in Amsterdam. Het opzetten ging niet zonder slag of stoot maar we hebben een goede start kunnen maken. Helaas kwam ook corona opzetten en hebben we de groep noodgedwongen kleiner moeten houden dan we zouden willen. Inmiddels zijn we met vier groepsleden en zal er binnenkort iemand uitstromen die goed geprofiteerd heeft van de groep. De grootte van de groep maakt dat we zo snel mogelijk instroom van nieuwe mensen nodig hebben. Ik maak me zorgen over het voortbestaan van onze groep als we dat niet snel kunnen realiseren. Ik probeer daar waar ik kan mijn groep onder de aandacht te brengen van collega's maar tot geschikte verwijzingen heeft dat nog zelden geleid. Daarom wil ik u via deze weg om hulp vragen. Indien u denkt aan verwijzen maar ook als u mij op weg kunt helpen met het aanboren van nieuwe verwijsopties, houd ik me warm aanbevolen. 

Hoop op uw reactie en met collegiale groeten,

Hidde Kooiker (psychotherapiepraktijkkooiker@outlook.com/06-40088227)

Groepstherapeut/Psychotherapeut/MBT-therapeut/GZ-Psycholoog 

 

Reageer

Naar het prikbord