M.i.v. 1 november 2010 is het opleidingsreglement betreffende groepsleertherapie gewijzigd.  Opleidelingen die een individuele leertherapie hebben afgerond in het kader van een andere opleiding kunnen in sommige gevallen volstaan met 25 i.p.v. 50 zittingen groepsleertherapie. Zie voor gedetailleerde informatie het opleidingsreglement artikel 6.2.1

OPLEIDING TOT GROEPSTHERAPEUT

Omschrijving

Uitwerking

   Minimaal  aantal
 

Minimale vooropleiding
  • Registratie BIG voor Klinisch Psycholoog i.o (art 14), Psychiater i.o (art 14), Psychotherapeut i.o (art 3), GZ-psycholoog i.o (art 3), Arts i.o (art 3).
  • En ingeschreven als Opleidingslid-NVGP.
 
 
   
Theoretische deel
 
  • Basiscursus Groepsdynamica

30 uur

 
 
  • Specialistische Cursus Groepspsychotherapie

40 uur

 
 
  • Module pakket

30 uur

Ervaringsgerichte deel
  • Deelname aan groeps-leertherapie

25 of 50 zittingen**

Supervisie
  • Individueel/groep over tenminste 2 groepen bij 2 verschillende supervisoren

2 x 25 zittingen***

Duur opleidingstraject
  • Ongeveer 4 jaar
Eindtermen
  • Geacht in staat te zijn tot het zelfstandig uitvoeren van groeps(psycho)therapie en verbale groepstherapievormen in het eigen referentiekader, als wel het indiceren voor deze vormen van therapie.
Titel na opleiding
  • Eigen discipline/Groepstherapeut-NVGP

**   minimaal 1,5 uur
*** minimaal 45 minuten