Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Online workshops groepstherapie

14-07-2022

De NVGP organiseert een reeks online workshops over groepstherapie. Deze vinden eens in de twee maanden plaats op donderdag van 18.30 tot 19.45.

Op 8 september geeft Silvia Pol de workshop 'Het voorkomen van negatieve effecten en destructieve processen in groepstherapie'. Deze workshop is vol! U kunt zich niet meer aanmelden.

Elke groepstherapeut is bekend met het ontstaan van stagnerende processen rond een individuele cliënt of in een groep in haar geheel. Wat leert ons de theorie als het gaat om indicatiestelling, inrichting en sturing van een groep, om constructieve en destructieve fenomenen in groepstherapie? Welke ervaringen hebben we zelf, en welke inzichten en tools hebben we nodig om een groep en haar leden voldoende te kunnen uitdagen enerzijds en te beschermen anderzijds? In deze interactieve workshop onderzoeken we dit thema en onze ervaringen hiermee in een online format met gebruikmaking van subgroepen in breakout rooms.

Silvia Pol, klinisch psycholoog/psychotherapeut, werkzaam als programmaverantwoordelijke in de driedaagse psychotherapeutische deeltijd van Scelta, GGNet. Tevens werkt ze als p-opleider van GGNet en houdt ze zich bezig met onderzoek naar levensverhalen. Ze is supervisor voor de NVGP, VGCt en de NVP. 

De NVGP organiseert een reeks online workshops over groepstherapie. Deze vinden eens in de twee maanden plaats op donderdag van 18.30 tot 19.45. Deelname is gratis en beperkt tot 20 deelnemers. De workshops vinden via zoom plaats. U bent van harte welkom!
Inschrijving via secretariaat@groepspsychotherapie.nl

In deze reeks volgen nog:

17 november 2022: Niet voor spek en bonen maar voor het echie, want wie speelt deelt!

We zijn als groepstherapeut gewend te kijken naar wàt er speelt in een groep. In deze workshop willen we de focus leggen op de vraag òf men speelt. Het vermogen om te spelen is een basale kwaliteit die helpt te overleven in sociale situaties. Een speelse attitude en sfeer kan zorgen voor verbinding en leiden tot meer vertrouwen er in de groep te mogen zijn en te delen.

Maar hoe pak je dat aan? Deze speelse workshop beoogt een inleiding in het thema te zijn maar daarnaast ruimte te bieden voor gezamenlijk spel en uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Deze workshop wordt gegeven door: Pim van Dun en Carine Burger, beiden klinisch psycholoog-psychotherapeut, opleider van de NVGP en tevens docenten van de Psychodrama opleiding NVGP.


12 januari 2023: Echo’s uit een oorlogsverleden in de groep. 
Naoorlogse generaties; Lotgenootschap en intergenerationele patronen. 

Wat als jouw ouders gruwelijk oorlogsleed hebben meegemaakt in de Tweede Wereld Oorlog? Hoe vind je dan ruimte voor jouw emoties en jouw innerlijke wereld. Hoe verhoud je je tot de ander zonder altijd maar te vervallen in het zorgen voor de ander. Bij ARQ centrum 45 creëren we een setting waarbij mensen met een vergelijkbare achtergrond elkaar kunnen treffen in groepspsychotherapie.

In deze workshop leggen we uit hoe we psychodynamisch behandelen vanuit een historisch en cultureel referentiekader. Na een opdracht in subgroepen bespreken we plenair of en hoe we deze thema’s in de groepen die we begeleiden kunnen meenemen.

Deze workshop wordt gegeven door:

Inez Schelfhout, klinisch psycholoog/psychotherapeut en groepstherapeut en Joke van Bokkem , klinisch psycholoog/psychotherapeut en systeemtherapeut, beiden werkzaam op ARQ Centrum 45.

Overig nieuws