Op 5 juni werd in de middag een actueel thema uit de recent verschenen NVGP Richtlijnen Groepsbehandeling in de (G)GZ besproken. In deze richtlijnen is het meest recente wetenschappelijk onderzoek en expert consensus met betrekking tot groepstherapie opgenomen. Hiermee beoogt de NVGP groepsbehandelaren te ondersteunen die met verschillende methoden van groepstherapie werken. Na een lezing over de totstandkoming en globale inhoud van de richtlijnen door Rob Koks, getiteld: NVGP-Praktijkrichtlijnen Groepsbehandeling in de (G)GZ: wat,hoe, en waarom?
Door Rob Koks. (Klik hier voor de powerpointpresentatie), vond er een workshop plaats over het combineren van groepsdynamiek en specifieke psychotherapeutische behandelmethoden (SFT en MBT in de groep): - De methode in de groep: hoe doe je dat? - Door Helga Aalders, Ingrid Krijnen en Niels Tinga. (Klik hier voor de powerpointpresentatie.)