Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Jaarcongres huiselijk geweld

25-11-2021 De Reehorst en onlineMeer informatie: https://www.huiselijkgeweldcongres.nl/

Gefaseerd systeemgericht samenwerken voor veiligheid

De meerderheid van plegers van seksueel misbruik is een bekende van het kind, thuis of daar dicht bij. Dat maakt het moeilijk voor een kind om ermee naar buiten te komen. De (vertrouwens)relatie die het kind met de pleger heeft, maakt de dynamiek van seksueel misbruik extra ingewikkeld. De andere gezinsleden weten er soms van, maar vaak ook niet. Alle gezinsleden hebben wel met de gevolgen van het misbruik te maken. Het doorbreken van het geheim van het misbruik leidt tot een crisis in het gezin en de familie en daarmee ook tot contact met meerdere hulpverleners en instanties. Die inzet van professionals leidt vaak tot nog meer verwarring en een casusoverleg kan dan overzicht en structuur brengen.

Op dit congres staat centraal hoe je in een casusoverleg met behulp van de TOP-3 methodiek tot -door alle betrokkenen gedragen- concrete plannen kan komen. Systeemgerichte plannen die de veiligheid van ieder gezinslid duurzaam maken. Dat doen we op deze dag door er over te vertellen maar ook door met een rollenspel op het podium te laten zien hoe de TOP-3 methodiek bij een casusoverleg wordt ingezet.

Toon overzicht