Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

Het psychotherapeutisch palet van de psychiater

04-03-2022 De Ruwenberg, Ruwenbergstraat 7 te Sint-MichielsgestelMeer informatie: https://www.nvvp.net/cms/showpage.aspx?id=5489

Hoe gebruiken psychiaters psychotherapie in de dagelijkse praktijk?

In dit tweede congres georganiseerd door de Afdeling Psychotherapie van de NVvP borduren we voort op vorig jaar. In het 1e congres werd uitgebreid stilgestaan bij wat onder psychotherapie verstaan wordt en welke psychotherapeutische competenties de psychiater nodig heeft in al zijn/haar werkzaamheden. Nu verdiepen we ons in hoe en waar psychiaters psychotherapie en psychotherapeutische competenties gebruiken.

We zoemen hierbij enerzijds in op het uitvoeren van psychotherapie door de psychiater en anderzijds op het gebruik van psychotherapeutische vaardigheden in al onze werkzaamheden.

De dag bestaat uit lezingen in de ochtend en een workshop in de middag.
Dorien Philipszoon bespreekt in haar inleidende lezing de stand van zaken over psychiatrische psychotherapie.
Roos van Grieken neemt ons mee langs psychotherapeutische competenties in de dagelijkse praktijk.
Nelleke Nicolai zoomt in op empathie als psychotherapeutische competentie.
Jelle Harts vertelt over wat er tegen wordt gekomen wanneer een psychiater zowel langdurige (psychoanalytische) psychotherapie geeft, als de farmacotherapie uitvoert.

De workshops waar u uit kunt kiezen zijn:  
Harold van Megen Psychotherapie en film
Marie Jose van Hoof Psychotherapie en onderzoek
Piet Verhagen Psychotherapie en religie/spiritualiteit
Kwok Wong Peer-supported open dialogue (POD)

Toon overzicht