In de loop der tijd zijn verschillende vormen van groepstherapie ontwikkeld:

  • ambulante groepstherapie
  • dagklinische groepstherapie
  • klinische groepstherapie

Ambulante groepstherapieën vinden vaak bij een Riagg of een zelfstandig gevestigde groepstherapeut plaats en deze groepstherapie volgt u meestal met een frequentie van eenmaal per week. In een Centrum voor Psychotherapie of in een Psychiatrisch Ziekenhuis vinden groepstherapieën plaats binnen een dagklinische of klinische behandeling. In zo'n geval ontvangt u vaak meerdere groepstherapieën op een dag die elk met een verschillend doel en vanuit meerdere referentiekaders (zowel verbaal als non-verbaal) worden aangeboden.

De technieken die gebruikt worden in de therapie kunnen verbaal, non-verbaal, expressief en meer dramatisch zijn. Bij sommige vormen van therapie worden veel rollenspelen gedaan. De benadering van de therapeut kan variëren van psychoanalytisch tot gedragsmatig. Sommige therapeuten geven ook gestalt- en encountergroepen. 

Groepen verschillen ook qua opzet van elkaar. Zo zijn er bijvoorbeeld:

  • inzichtgevende groepen 
  • educatieve, structurerende groepen 

In klassiek analytische, inzichtgevende groepen is er geen vooraf bepaald thema, elk groepslid werkt aan zijn of haar probleem. Gevoelens en gedachten van een ieder zijn belangrijk om op het spoor te komen van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de actuele problemen. In structurerende groepen staat vaak een bepaald onderwerp centraal, bijvoorbeeld opkomen voor jezelf, leren omgaan met problemen op het werk, het verwerken van een specifiek trauma of problemen rond de invulling van de dag.
Tussen inzichtgevende en structurerende groepsvormen worden qua opzet nog tal van andere groepstherapieën uitgevoerd. Afhankelijk van uw problemen en hetgeen u wilt bereiken, kunt u kiezen voor een bepaalde vorm van groepstherapie. 

Groepstherapieën kunnen ook van elkaar verschillen in duur, grootte en samenstelling. Een therapiegroep kan één tot twee jaar duren, maar ook tijdsgelimiteerd zijn, bijvoorbeeld 10-15 zittingen. De grootte kan variëren van 8 tot wel 24 mensen en een groep kan bestaan uit mensen met vergelijkbare of juist heel verschillende problemen. De techniek, opzet, duur, grootte en samenstelling is afhankelijk van het doel van de therapie.

Binnen de hulpverlening in Nederland worden er ook groepstherapieën gegeven die gericht zijn op een speciaal probleem. Er zijn bijvoorbeeld groepstherapieën gericht op seksespecifieke problemen, werkproblemen, eetproblemen en het leren omgaan met lichamelijke klachten. Maar ook groepen gericht op klachten als depressie, angst, psychotische symptomen, seksuele problemen, relatieproblemen en persoonlijkheidsstoornissen.